Radne navike=Uspjeh u životu

Za postizanje uspjeha u životu vrlo su važne formirane radne navike, a ako kod djece na tome inzistirate od malih nogu, ona će kroz odrastanje formirati pravilan odnos prema radu. Samokontrola nije izgrađena u djetinjstvu i zato dijete ne može kontrolirati svoje ponašanje, a rad za dijete predstavlja nešto što mu nije drago jer se … Nastavi čitati Radne navike=Uspjeh u životu